அசத்தும் உலக அதிசயங்கள்


 • R.Indu
 • Seller: Sura BooksCertified Seller
 • Publisher: Sura College of Competition
 • Released: 2016
 • Language: Tamil
 • Format: Paperback
 • Availability: In Stock
 • Rs. 50.00
+
-
 Add to Wishlist
Share
 Write Reviews 
Standard Shipping Time :
Handling within 1 day(s)
Same Day Shipping

In Stock

பொருளடக்கம்

 • உலக அதிசயங்கள் ஏழு ஏன்?
 • உலக அதிசயங்களின் தந்தையா்
 • உலக அதிசயங்களின் வகைப்பாடு
 • உலக அதிசயங்கள் - ஒரு கண்ணோட்டம்
 • பண்டைய உலக அதிசயங்கள்
 • இடைக்கால உலக அதிசயங்கள்
 • இயற்கை உலக அதிசயங்கள்
 • தற்கால உலக அதிசயங்கள்
 • நவீன அறிவியலில் உலக அதிசயங்கள்
 • போக்குவரத்தில் உலக அதிசயங்கள்
 • செய்தித்தொடா்பில் உலக அதிசயங்கள்
 • மருத்துவத்தில் உலக அதிசயங்கள்
 • மாதி உலக அதிசயங்கள்
 • அரங்கேறாத அதிசயங்கள்
 • தனி நாடுகளின் அதிசயங்கள்
 • ஐக்கிய நாடுகளின் அதிசயங்கள் 
 • அமொிக்கப் பொறியியலின் அதிசயங்கள்

Book Specifications

CONTRIBUTORS
Author R.Indu
CATEGORY DETAILS
Category General Knowledge
BOOK DETAILS
Publisher Sura College of Competition
Publish Date 2016
ISBN-13 Number 9788174786739
ISBN-10 Number 8174786732
Language Tamil
Number of Pages 112 Page(s)
BOOK DIMENSIONS
Height 0.5 (cms)
Width 12 (cms)
Length 18 (cms)
Weight 100 (gms)
SHIPPING INFORMATION
Handling Days Same Day Shipping

Be the first to review about this Book. Please click to Write Review.

Frequently Bought Together

Wonders of the World

(0)

Rs. 50.00

+

General Knowledge

(0)

Rs. 40.00

=
Rs. 90.00

Wonders of the World

(0)

Rs. 50.00

+

General Knowledge

(0)

Rs. 45.00

=
Rs. 95.00

Wonders of the World

(0)

Rs. 50.00

+
=
Rs. 100.00

Wonders of the World

(0)

Rs. 50.00

+

Ramayana Quiz

(0)

Rs. 50.00

=
Rs. 100.00

Wonders of the World

(0)

Rs. 50.00

+

Quiz Book

(0)

Rs. 50.00

=
Rs. 100.00

Customers Who Bought This Item Also Bought