அசத்தும் உலக அதிசயங்கள்

Wonders of the World 10%
Off

 • R.Indu
 • Seller: Sura BooksCertified Seller
 • Publisher: Sura College of Competition
 • Released: 2020
 • Language: Tamil
 • Format: Paperback
 • SKU: W208
 • Availability: In Stock
 • Rs.50.00  Rs. 45.00
 • You Save : Rs.5.00 (10%) (Inclusive of all taxes)
+
-
 Add to Wishlist

 Write Reviews 
Standard Shipping Time :
Handling within 1 day(s)
2 Days Delivery

In Stock

பொருளடக்கம்

 • உலக அதிசயங்கள் ஏழு ஏன்?
 • உலக அதிசயங்களின் தந்தையா்
 • உலக அதிசயங்களின் வகைப்பாடு
 • உலக அதிசயங்கள் - ஒரு கண்ணோட்டம்
 • பண்டைய உலக அதிசயங்கள்
 • இடைக்கால உலக அதிசயங்கள்
 • இயற்கை உலக அதிசயங்கள்
 • தற்கால உலக அதிசயங்கள்
 • நவீன அறிவியலில் உலக அதிசயங்கள்
 • போக்குவரத்தில் உலக அதிசயங்கள்
 • செய்தித்தொடா்பில் உலக அதிசயங்கள்
 • மருத்துவத்தில் உலக அதிசயங்கள்
 • மாதி உலக அதிசயங்கள்
 • அரங்கேறாத அதிசயங்கள்
 • தனி நாடுகளின் அதிசயங்கள்
 • ஐக்கிய நாடுகளின் அதிசயங்கள் 
 • அமொிக்கப் பொறியியலின் அதிசயங்கள்

Book Specifications

CONTRIBUTORS
Author R.Indu
CATEGORY DETAILS
Category General Knowledge
BOOK DETAILS
Publisher Sura College of Competition
Publish Date 2016
ISBN-13 Number 9788174786739
ISBN-10 Number 8174786732
Language Tamil
Edition Latest Edition
Number of Pages 112 Page(s)
BOOK DIMENSIONS
Height 22 (cms)
Width 1 (cms)
Length 14 (cms)
Weight 150 (gms)
SHIPPING INFORMATION
Handling Days 2 Days Delivery

Be the first to review about this Book. Please click to Write Review.

Frequently Bought Together

Wonders of the World

(0)

Rs. 45.00 Rs. 50.00 10%
Off

+

General Essays

(0)

Rs. 70.00

=
Rs. 115.00
You Save Rs. 5.00

Wonders of the World

(0)

Rs. 45.00 Rs. 50.00 10%
Off

+
=
Rs. 115.00
You Save Rs. 5.00

Wonders of the World

(0)

Rs. 45.00 Rs. 50.00 10%
Off

+

General Knowledge

(0)

Rs. 40.00

=
Rs. 85.00
You Save Rs. 5.00

Wonders of the World

(0)

Rs. 45.00 Rs. 50.00 10%
Off

+

Ramayana Quiz

(0)

Rs. 50.00

=
Rs. 95.00
You Save Rs. 5.00

Wonders of the World

(0)

Rs. 45.00 Rs. 50.00 10%
Off

+
=
Rs. 95.00
You Save Rs. 5.00

Customers Who Bought This Item Also Bought